Liên hệ

Contact Us

  • 19 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam
  • (84-8) 38 24 5555
  • (84-8) 38 24 5555
  • info@cameliasaigonhotel.com

Map